Zakelijke projecten

“ WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET”
Om bedrijven te helpen bij het neerzetten van een interieurconcept, heeft Sinterieur een inspirerende en gerichte aanpak ontwikkeld. Samen met medewerkers en klanten van uw bedrijf wordt de essentie van uw identiteit onthult. Op basis daarvan wordt de gewenste uitstraling in beeld gebracht, die past bij het karakter en de dienstverlening van uw bedrijf. Tenslotte is de beleving van ruimte en interieur, sterk van invloed op de stemming en motivatie van mensen. Door ruimtelijk expressie te geven aan datgene waar u voor staat, is herkenning en verbondenheid een logisch gevolg voor iedereen met wie u werkt of samenwerkt.
Nadat de waarden en doelen van uw bedrijf helder zijn, wordt een analyse gemaakt van de werkprocessen binnen uw bedrijf. Hoe bewegen mensen zich door het gebouw? Welke plekken worden intensief gebruikt? En hoe kan het interieur worden ingezet, om werk- en looproutes efficiënt en logisch in te richten? Allemaal vragen die aan bod komen en onlosmakelijk zijn verbonden met het creatieve proces van ontwerpen.